הגדרות החוק לאתר נגיש

תקנות נגישות השירות, שנכנסו לתוקפן בחודש אוקטובר 2013 מתייחסות לנגישות אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות, ומגדירות סטנדרט הנגשת אתרים חוקי. לפי התקנות הללו על כל אתר קיים – לרבות אתרים ציבוריים, אתרים מסחריים ואתרים פרטיים - להיות נגיש.

התקן הרלוונטי הכולל קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט נקרא ת"י 5568, ניתן לקרוא אותו במלואו באתר מכון התקנים. תקן זה מבוסס רובו ככולו על התקן הבינלאומי WCAG 2.0 שמתורגם לעברית כאן. את עקרונות ההנגשה ניתן לסכם ב-12 סעיפים מרכזיים:

 1. הזנת חלופות טקסטואליות לכל תוכן שאינו טקסט. כלומר - יצירת אלטרנטיבת טקסט (Alt) לתמונות, אנימציות, קטעי Flash ועוד.
 2. הזנת חלופות לסרטונים (מדיה מבוססת זמן): טקסט ו/או קטע קולי שמתארים את ההתרחשות בסרטונים המוטמעים באתר.
 3. תוכן הניתן להתאמה ולהצגה בדרכים שונות (לדוגמא: מספר דרכים לנווט לאותו עמוד ממקומות שונים).
 4. הבחנה ויצירת ניגודיות צבעים ברורה, שתקל על משתמשים לראות ולשמוע את התוכן.
 5. הפיכת האתר לפונקציונאלי באמצעות המקלדת בלבד.
 6. במקומות בהם התוכן מתחלף אוטומטית יש להקציב מספיק זמן לקריאתו, ו/או לספק כלים להקפאת הריענון.
 7. הימנעות מעיצוב שעלול, חלילה, לגרום להתקפים אפילפטיים ואחרים.
 8. יצירת אתרים נוחים לניווט עבור כלל המשתמשים, שיקלו עליהם את ההבנה באיזה עמוד באתר הם נמצאים ומה הדרך למצוא בו תכנים.
 9. גם ברמת התוכן עצמו – נדרשת הקפדה יתרה על כתיבה ברמה שתהיה ברורה לכלל הגולשים, קריאה ומובנת.
 10. הפיכת התנהגותו של האתר לצפויה – שימוש בדרכים אופייניות לניווט וגלישה באתר.
 11. תיקון טעויות קלט בשדות השונים באתר, לדוגמה: אפשרות לבקרה על טפסים לפני שליחתם.
 12. התאמת האתר למגוון מקסימלי של דפדפנים וטכנולוגיות, לרבות טכנולוגיות המסייעות לבעלי מוגבלות.

רמות נגישות

רמות הנגישות נעות בין A ל-AAA, כשהאחרונה הינה סטנדרט הנגישות המחמיר ביותר. בעלי אתרים ציבוריים חייבים להנגיש את אתרם ברמה של AA לפחות. בעלי אתרים פרטיים שינגישו את אתרם עד לתאריך 25 באוקטובר 2014 יידרשו לעמוד ברמה A בלבד. ביתר המקרים הנגישות צריכה להיות ברמה AA, אלא אם תאושר בקשתכם לפטור בשל נטל כבד מדי.

שימו לב - אתר אינטרנט חדש צריך להיות נגיש מיום עלייתו לאוויר.

תאריך היעד לסיום הנגשת האתרים הינו 25 באוקטובר 2016. שימו לב: בחלק מהמקרים תהליך ההנגשה עלול להיות ממושך, עקב ריבוי תוכן באתר, או אם האתר נבנה על בסיס טכנולוגי מיושן יחסית. לכן אנחנו ממליצים לא להמתין לרגע האחרון ולהתחיל בתהליך ההנגשה באופן מיידי.

מתוך מסמך תקנות הנגישות:

"חייב בביצוע התאמות נגישות המספק שירות ציבורי או מידע על אודות שירות ציבורי באמצעות האינטרנט לכלל הציבור, לרבות מסמכים, דפים, יישומים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האינטרנט יספק התאמות נגישות לשירות או למידע על אודות השירות שהוא מספק, לפי התקן הישראלי הנוהג ביום התחילה; לא היה תקן ישראלי תקף ביום התחילה, יבצע החייב התאמות נגישות לפי הנחיות Accessibility Guidelines Web Content של גוף התקינה הבין–לאומי World Wide Web Consortium (W3C), ובכפוף להוראות תקנה 109א'.

בשירות אינטרנט המסופק -

 1. על ידי רשות ציבורית או בעבורה, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות;
 2. על ידי מי שאינו רשות ציבורית או בעבורו, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות ובכפוף להוראות שייקבעו לפי סעיף 19יב לחוק לעניין נטל כבד מדי; היה החייב פטור מהתאמת נגישות ברמה AA, יבצע התאמת נגישות ברמה A;
 3. ההתאמות הנדרשות לפי פסקאות 1 ו-2 לא יחולו, לעניין פישוט לשוני, על מידע המנוסח בלשון משפטית, כגון חוזים, ציטוט הוראות חיקוק או בלשון מקצועית כגון תשריטים אדריכליים ודוחות מדעיים; ואולם מידע טקסטואלי המסופק על ידי רשות ציבורית ייכתב בשפה הברורה וההולמת ביותר את ההקשר שניתן בו.

בוצעו בשירות אינטרנט התאמות נגישות לפי תקנה זו, יציין החייב במקום בולט לעין באתר כי בוצעו בו התאמות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלות."

 

קריאה נוספת:

<< חזרה לדף הראשי של נגישות אתרים

 
תחזיר אותי אחורה